Prijatelji

 

 

Da budem sretna jer si mi prijatelj ili da plačem jer je to najviše sto ćeš mi ikada biti?